ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THAN

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

 Năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã cơ bản hoàn thành tất cả các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2015 đề ra. Đặc biệt, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn có hiệu quả và có lãi; các chỉ tiêu kinh tế đều thực hiện tốt, đạt kế hoạch đề ra.

Than nguyên khai sản xuất, than sạch: đạt 100% kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ 2014. Than tiêu thụ: 35,5 triệu tấn bằng 101% kế hoạch. Sản xuất tinh quặng đồng đạt 104,6% kế hoạch; kẽm thỏi đạt 101% kế hoạch năm; alumin đạt 100,3% kế hoạch. Sản xuất và tiêu thụ điện đạt 8.991 triệu kWh đạt 104,5% kế hoạch.

Sản xuất, kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2015 hoàn thành kế hoạch đề ra và cao hơn năm 2014. Nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đã được khởi công như công trình đầu tư thăm dò xuống sâu: Dự án Khe Chàm, Mạo Khê, Hà Lầm và 19 Dự án đầu tư hầm lò khác…

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, một số lĩnh vực của Tập đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại, bất cập trong sản xuất và kinh doanh, cần sớm tập trung chỉ đạo quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là công tác an toàn lao động, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý vật tư và xử lý vấn đề môi trường…

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam, Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam để khai thác, chế biến, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên than; đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng tối đa nhu cầu than trong nước.

Đồng thời, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là khai thác than theo đúng quy định để bảo đảm phát triển bền vững.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cũng cần chú trọng công tác đào tạo, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu sản xuất trước mắt và lâu dài; quan tâm bảo đảm đời sống cho người lao động; tiếp tục thực hiện giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa trong công tác an toàn lao động, ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động và các sự cố lớn, đảm bảo cho người lao động yên tâm làm việc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nghiên cứu đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa khai thác than hầm lò để tiếp tục thăm dò xuống sâu; hoàn thiện, đổi mới cơ chế quản lý, quản trị tiên tiến, phù hợp, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh, đảm bảo đúng tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án xây dựng các mỏ than hầm lò mới, đáp ứng đủ than cho nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò để sớm xác định trữ lượng tin cậy phục vụ cho kế hoạch sản xuất 5 năm 2016-2020, giai đoạn đến năm 2025 và sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành than. Quá trình tìm kiếm, thăm dò nguồn tài nguyên than không dừng lại ở mức -300m, mà tiếp tục thăm dò phần tài nguyên than dưới -300 m ở các khu vực có triển vọng để tiết kiệm chi phí sau này.

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook